Op dit moment zijn er enkele plekken direct beschikbaar in zwembad de Veur. De wachttijd op overige momenten en in zwembad de Driesprong bedraagt op dit moment +/- 4 maanden. Indien uw kind niet eerder zwemlessen heeft gevolgd, dan dient u uw kind in te schrijven op onze wachtlijst.

H
eeft uw kind elders al langere tijd zwemlessen gevolgd en wilt u instromen bij ons? Stuur dan een e-mail naar administratie@zweminstituut-zoetermeer.nl. Er is dan geen wachttijd van toepassing. We nodigen uw kind vervolgens uit voor een proefles.

Lesmogelijkheden en kosten
Voor het zwemdiplomatraject in zwembad de Veur en zwembad de Driesprong kunt u kiezen tussen kleine lesgroepen en grote lesgroepen. Alle zwemlessen duren 40 minuten per les.

Zwemles voor kinderen in de Veur
Elke maandag t/m donderdag verzorgt Zweminstituut Zoetermeer in zwembad de Veur zwemlessen in kleine lesgroepen.

Zwemles voor kinderen in de Driesprong
Elke maandag en dinsdag verzorgt Zweminstituut Zoetermeer in zwembad de Driesprong zwemlessen in grote lesgroepen. Ook verzorgen wij op deze dagen zwemlessen voor kinderen van 11 jaar en ouder. 

Elke woensdag t/m zaterdag verzorgt Zweminstituut Zoetermeer in zwembad de Driesprong zwemlessen in kleine lesgroepen.

Zwemles voor volwassenen
Elke dinsdag verzorgt Zweminstituut Zoetermeer in zwembad de Driesprong zwemlessen voor volwassenen.

Elke woensdag verzorgt Zweminstituut Zoetermeer in zwembad de Veur zwemlessen voor volwassenen.

Kosten 
De kosten zijn o.a. afhankelijk van uw keuze voor de grote van de lesgroep. Het is mogelijk gebruik te maken van de Zoetermeerpas. Voor meer informatie over de Zoetermeerpas klikt u hier: Informatie Zoetermeerpas.

De kosten per 1 januari 2023 voor kleine lesgroepen zijn als volgt;
Eenmalig inschrijfgeld      € 20,00 per kind
Zwemles                               € 17,50 per kind per les
Proefles (instromen)          € 17,50 per kind per les
Priveles op aanvraag

De kosten per 1 januari 2023 voor grote lesgroepen en volwassenen zijn als volgt;
Eenmalig inschrijfgeld    € 20,00 per persoon
Zwemles                            €  13,10 per persoon per les
Proefles (instromen)       €  13,10 per persoon per les

Het lesgeld wordt voorafgaand aan elke nieuwe maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Komt uw kind of komt de volwassene een zwemles niet zwemmen dan dient u de zwemles af te melden. U ontvangt uit coulance hiervoor een inhaaltegoed om op een later moment te besteden (let op: personen ingeschreven na 1 april 2022 kunnen maximaal 5 inhaaltegoeden opbouwen). Inhaaltegoeden komen na het beëindigen van het zwemtraject te vervallen.

Proefles
Een proefles kunt u alleen afnemen als uw kind of als de volwassene al langere tijd bij een andere zwemschool zwemlessen volgt. Tijdens de proefles zullen we in overleg met u bepalen in welk zwemniveau uw kind of de volwassene bij Zweminstituut Zoetermeer zal instromen.

Inschrijven op de wachtlijst
De wachttijd varieert sterk per lesdag en lestijd. Hoe flexibeler u zelf bent, hoe sneller u kunt starten. De actuele wachttijd om te starten met zwemlessen bij Zweminstituut Zoetermeer bedraagt op dit moment +/- 4 maanden. Om de inschrijving definitief te maken dient bij het inschrijven het inschrijfgeld direct te worden voldaan. 

Verdere correspondentie zal per e-mail plaatsvinden. Controleert u daarom goed of uw e-mailadres op correcte wijze bij ons bekend is. Kinderen met de langste inschrijfduur komen als eerste in aanmerking om te starten.

Zodra er een zwemplek vrijkomt plaatsen wij direct het kind dat aan de beurt is. Dit kan zowel in Zwembad de Veur als in Zwembad de Driesprong zijn. Zorgt u er daarom voor dat u bij de inschrijving duidelijk aangeeft op welke dag(en) uw kind zwemles kan volgen. Indien er tussentijds iets wijzigt in uw omstandigheden, veranderd u uw voorkeursdag(en) eenvoudig op de persoonlijke zwemscorepagina van uw kind. 

Opzeggen
Bij tussentijds opzeggen hanteren wij 1 maand opzegtermijn. Na het behalen van het A diploma stroomt uw kind automatisch door voor de volgende diploma’s. Het zwemtraject eindigt automatisch na het behalen van het C diploma.

Stel je vraag

Wil je meer informatie ontvangen?
Laat het ons weten!