Zoetermeerpas

U kunt het zwembudget of het sport&cultuurbudget inzetten van het kind of van de volwassene die de zwemlessen volgt om daarmee een deel van de zwemlessen te betalen. Het overige deel van de leskosten bestaat uit een eigen bijdrage welke maandelijks door Zweminstituut Zoetermeer bij u wordt geïncasseerd.

De eigen bijdrage per 1 januari 2024 is als volgt;

De eigen bijdrage voor kleine lesgroepen i.s.m. de Zoetermeerpas is;

I.s.m. het zwembudget                                           € 12,84 per les
I.s.m. het sport&cultuurbudget tot 19 jaar          € 14,05 per les

D
e eigen bijdrage voor grote lesgroepen i.s.m. de Zoetermeerpas is;

I.s.m. het zwembudget                                           € 8,24 per les
I.s.m. het sport&cultuurbudget tot 19 jaar          €  9,45 per les
I.s.m. het sport&cultuurbudget vanaf 19 jaar    € 10,47 per les

Het lesgeld wordt voorafgaand aan elke nieuwe maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Komt uw kind of komt de volwassene een zwemles niet zwemmen dan dient u de zwemles af te melden. U ontvangt uit coulance hiervoor een inhaaltegoed om op een later moment te besteden (let op: personen ingeschreven na 1 april 2022 kunnen maximaal 5 inhaaltegoeden opbouwen). Inhaaltegoeden komen na het beëindigen van het zwemtraject te vervallen.

 

Stel je vraag

Wil je meer informatie ontvangen?
Laat het ons weten!